Priser och villkor

Beställ bilden/bilderna via e-post eller telefon.
Namnge album och bildens text.

Bilderna levereras på CD eller DVD.
Pris: 625:- / st. exkl. moms + portoavgifter.

Utskrift i A3 (41,5 x 27,7 cm)
Pris: 120:- / st. exkl. moms + portoavgifter.
Bilderna leveras i papprör.

Fotouppdrag
Bilderna levereras på CD eller DVD.
Pris: 600:- / tim. exkl. moms + resekostnad.

Storlek: 4368 x 2912 pixlar.

Visning av digitala bildspel
Projektor med full HD. Bildspelens längd ca 30-35 min.
Pris  425:- exkl. moms + resekostnad.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor mot faktura 20 dagar netto.
Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta med diskonto + 8 %.
Påminnelseavgift debiteras med 45 kr.

Retur, byte, vidareförsäljning & överlåtelse
Beställd/köpt bild kan inte returneras eller bytas mot annan bild. Bilderna får inte säljas vidare eller överlåtas till tredje part utan tillstånd av ToreS Foto

Fel och brister
ToreS Foto garanterar att bilderna håller förväntad kvalitet vid leveransen. ToreS Foto  är inte ansvarig för fel som kan uppstå på grund av fel i kundens maskin- eller programvara. ToreS Foto ansvar begränsas till att ersätta den defekta bilden. ToreS Foto förbehåller sig rätten att ändra innehållet i detta användaravtal.